Skjemakontroll

Gjennomgang av ulike typer spørreskjema for å sikre høyere datakvalitet og nyttverdi.

Oppsett

Vi kan utføre teknisk oppsett av spørreskjema i det systemet dere skulle ønske bruke

Prosjekt-administrasjon

Gjennomføring av spørreskjemaprosjekt fra A-Å. Vi jobber i deres spørreskjemasystemer om ønskelig, og kan utarbeide plan for gjennomføring av prosjektet.

Analyse

Både enkle og mer avanserte statistiske analyser kan vi utføre på dine vegne. 

Rapportering

Utarbeidelse av rapporter basert på eksisterende data.

Datavask

Rensking av datafiler (csv/Excel o.l) og tilpasning til ønskede format (f.eks SPSS)

 

frodeprofil

Frode Jakhelln Laugen

Daglig leder og grunnlegger av Skjemakontrollen. M.Sc. i psykologi.

Siden 2002 har jeg jobbet med å utvikle og gjennomføre tester, evalueringer og andre målinger.

Prosjektene jeg har bidratt på inkluderer både nasjonale og internasjonale kunder og et stort omfang av skjematyper.

Liker veldig godt å jobbe med webteknologi, design og løsninger som gir tydelig forretningsverdi til kundene.

Styrken min ligger i å optimalisere forholdet mellom psykometri og webteknologi, noe som har ført til en rekke vellykkede prosjekter og produkter.